Badekabiner produsert på fabrikk

- det sterke alternativet til det tradisjonelle badet

Den tradisjonelle fremstilling av baderom involverer 10 forskjellige fagfolk, og det er et omfattende arbeide å koordinere de forskjellige håndverkerne. Koordineringen blir ekstra stor for byggeledelsen, når der er snakk om store byggeprosjekter med mange baderom. Risikoen for forsinkelser er stor og det er ofte overforbruk av både materialer og tid. Til slutt tar det også tid å vurdere den ofte varierende kvaliteten av det uførte arbeidet.

Noen av fordelene med å bruke av prefabrikkerte baderomskabiner:

  • Gjør det enklere for byggeledelsen
  • Gjennomført lik kvalitet
  • Reduserer byggetid

Serieproduksjon er nøkkelordet. Det krever størrelser på min 20 baderom. Våre prefabrikkerte baderomskabiner er skreddersydd løsning for deres prosjekt. Vi har ingen faste skabeloner men utfører design basert på dine ideer og tegninger.

 

BÆREKRAFTIG BYGNING:

Baderomskabiner fra Badelement er registrert i databaser for byggeprodukter, som kan inngå i bærekraftig bygg uten at dette medfører noen merkostnad. Kabinene kan også benyttes i DGNB-sertifiserte bygg og den norske BREEAM-sertifisering, BREEAM-NOR. I samarbeid med våre leverandører sikrer vi at materialer, komponenter, produksjonsmetoder etc. holder seg under grenseverdiene. Vi gir den nødvendige dokumentasjonen sammen slik at dette også er enklere for byggeledelsen.

 

BRUKSOMRÅDER

  • Boligblokk/ Leilighetsbygg
  • Rekkehuset
  • Bæredyktige bygg
  • Studentboliger
  • Hoteller
  • Omsorgsboliger, Eldrehjem og Sykehus
  • Renovering

 

 

Se profilvideo