Breeam-sertifiserte bygg

- uten at det koster ekstra

BREEAM er Europas ledene og eldste organ innen miljøsertifiseringsverktøy for bygninger, og benyttes i flere land. Norge her sin egen tilnærming av BREEAM, som heter BREEAM-NOR. BREEAM-NOR er utviklet av Grønn Byggallianse i samarbeid med bygg- og eiendomsnæringen i Norge. BREEAM-NOR sertifikat utstedes i fem nivåer; Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding.

Sertifiseringen er basert på dokumentert miljøprestasjon i ni kategorier – ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi samt forurensning.

Les mer om BREEAM og BREEAM-NOR her

Se profilvideo