Vann og avløp

– regelverket

Vann- og dreneringsanleggene utføres i henhold til gjeldende forskrifter, samt med VA-godkjent / CE-godkjent materiale, der det er nødvendig.

Se profilvideo