Manualer og tegninger

Montasjemanual for kabiner fra Badelement er utarbeidet for å sikre riktig håndtering av produktet fra leveringsforespørselen fra fabrikken til levering av prosjektet til kunden. Følges disse instruksjonene er produktet sikret gjennom hele byggeperioden.

Se profilvideo