Produkttegninger

- beslutningsgrunnlag for deg

 

Basert på tegningene i bygningen utarbeider vi alltid detaljerte produkttegninger av kabinene som inngår i det enkelte prosjekt. Vi sender produkttegningene til deg og din rådgiver for tilbakemeldinger. Eventuelle kommentarer/endringer utbedres av Badelement i tegningene, som vi igjen sender til deg og din rådgiver. De endelige tegningene sendes deretter til kunden og hans rådgiver. Først når tegningene er godkjent, vil de bli utgitt for produksjon.

 

Eksempel på produksjonstegninger:

 

DWG-tegninger kan rekvireres.

Se profilvideo