Manualer og tegninger

Monteringsveiledning for badekabiner fra Badelement er utarbeidet for å sikre en korrekt håndtering av produktet vårt fra leveranseavropet fra fabrikk til avlevering av prosjektet til byggherren. Dersom anvisningen følges, sikres produktet i hele byggetiden.

 

Montasjemanual

Montering av baderomskabiner kan gjøres enkelt, raskt og uten problemer dersom montasjemanual følges.

Se montasjemanual for baderomskabiner her

 

Driftsmanual FDV

For hvert prosjekt utarbeider vi en drift og vedlikeholds manual. Her finner du detaljerte beskrivelser på kabinens Konstruksjon og teknikk, samt en FDV på de benyttede produktene i kabinen.

Se eksempel på driftsmanual FDV

 

Produkttegninger

Basert på tegningene i bygningen utarbeider vi alltid detaljerte produkttegninger av kabinene som inngår i det enkelte prosjekt. Vi sender produkttegningene til deg og din rådgiver for tilbakemeldinger. Eventuelle kommentarer/endringer utbedres av Badelement i tegningene, som vi igjen sender til deg og din rådgiver. De endelige tegningene sendes deretter til kunden og hans rådgiver. Først når tegningene er godkjent, vil de bli utgitt for produksjon.

 

Eksempel på produksjonstegninger:

 

DWG-tegninger kan rekvireres.

 

 

Se profilvideo