Grønne samarbeidspartnere til grønne bygg

Miljøkravene til fremtidens bygg er strengere enn noensinne. I et strategisk samarbeide leverer Badelement A/S og GROHE A/S bæredyktige kvalitetsløsninger som lever opp til bygge bransjens miljøkrav.

I mere enn 12 år har Badelement og GROHE været strategiske samarbeidspartnere. Et samarbeid som arbeider etter samme fellesnevner – bæredyktige og fremtidssikrede løsninger til dansk bygg. I 2017 tok Badelement det første store skrift, og ble de første på markedet til å levere grønne badekabiner til grønne bygg til byggherrer, boligforeninger, kommuner og andre større utbyggere.

 

Etterspørsel på grønne løsninger

Hvert år leverer Badelement omkring 11.000 prefabrikkerte og skreddersydde badekabiner til hele Norden. Sammen med GROHE som er en del av Team Badelement, leverer de bad med energi- og vannbesparende sanitær løsninger til over 70 byggeprosjekt hvert år hvor størstedelen inngår i bæredyktige bygg.

Direktør hos Badelement, Henning Jørgensen, forklarer at det er større og større fokus på de grønne løsninger.

”Vi har lenge innsett nødvendigheten av en bæredyktig utvikling. Derfor leverer vi utelukkende bæredyktige badekabiner uten at øke prisen. Et bad skal ikke koste mere bare fordi det er bæredyktig. Våre samarbeidspartnere i Team Badelement skal ikke bare tenke grønt, de skal også levere grønt. GROHE har et bæredyktig produktsortiment som lever opp til de krav til bæredyktighet som våre kunder har.”

Med de grønne badekabinene er Badelement i samarbeid med GROHE i forkant av lovgivningen og på linje med utviklingen i den danske bygge bransjen og de stadig strengere krav til bæredyktighet i offentlig og privat anbudsmateriale. For eksempel har de to partnere levert 190 komplette badeværelser til Alsik Hotel i Sønderborg, som matcher hotellets strenge kravspesifikasjoner om å bli 100 prosent CO2-neutral i 2029.

 

Minsker CO2-forbruget med ca. 1.5 millioner Kwh årlig

I grønne bygg er der særlig fokus på vann- og energioptimeringer. Siden 2017 har de to samarbeidspartnere vært med på å sikre en samlet energibesparelse på 6 millioner Kwh på hoteller og felles prosjekter. For eksempel har Badelements badekabiner med GROHEs produkter gitt Comwell Hotel Aarhus en årlig vannbesparelse på 4 millioner liter om året. Det er en årlig besparelse på ca. 280.000.- kr.- eks.mva. i forhold til prisen på vann og fjernvarme.

Senior Project Sales Manager, Henning Lien, fra GROHE forklarer at det viktige i deres samarbeid med Badelement også er at sikre komforten foruten å sikre store ressursbesparelser i driften.

”De fleste er med på den grønne bølge i større eller mindre grad, men vi kan sammen med Badelement og de prosjekter vi samarbeider om redusere ressursforbruket kraftig og samtidig sikre komforten. Det er noe vi hele tiden arbeider med og det er styrken i vårt samarbeid og partnerskap.”

Med det grønne samarbeidet er Badelement og GROHE allerede i forkant i forhold til etterspørselen på grønne løsninger. Sammen har de utviklet et diplom som viser hvor meget de forskjellige prosjekter har spart i forhold til vann, energi og CO2. Et bevis på at bygget har installert bæredyktige bad.

 

Bæredyktighet som standard

Hos Badelement har man for lengst innsett nødvendigheten av en bæredyktig utvikling kombinert med et sterkt fokus på en kostnadseffektiv produksjon. Badelement er i betydelig vekst og har vært det konstant siden etableringen i 2008. Årsakene er blant andet langsiktighet, strategisk planlegning via konstellasjoner som samarbeidet med GROHE. Samarbeidet skjer i form av spesifikke GROHE prosjekt-services sånn som vann- og energiberegning, produktspesifikasjon, produktdokumentasjon, installasjons opplæring, service og teknisk support.

”Det er viktig for oss å ha sikkerhet for at vi har en samarbeidspartner som kan løfte den oppgaven som  spesifiseres i samarbeidet med våre kunder og det har GROHE gjort til fulle. Spesielt på det energibesparende og vannbesparende område. Det gir trygghet i vår rådgivning at vi har en samarbeidspartner der er rustet til oppgaven,” siger Henning Jørgensen, direktør ved Badelement.