Produksjonsforløpet

- fra utkast til baderomskabin på byggeplass

Å lage skreddersydde badekabinløsning krever erfaring, komptanse og fremfor alt en oversikt. Og krever bestillingen et stort antall baderomskabiner for levering på kort tid, så det er også nødvendig med stor produksjonskapasitet og utvidet logistikk. Med vår forretningsidé og produksjons- / leveringsoppsett kan vi på Badelement oppfylle alle disse kravene.

PRODUKSJONSPROGRESS 3 FASER

Produksjonsprosessen kan deles inn i tre faser:

  • Planlegging og innkjøpsfase
  • Produksjonsfasen
  • Leverings- og monteringsfase

Se vår film om hele prosessen fra start til slutt her:

badelementvideolang

Planleggings- og innkjøpsfasen resulterer i et komplett tegnings og innkjøpsgrunnlag som ligger til grunn for oppstart av produksjon av baderomskabiner. Det er derfor svært viktig at hele prosjektet og alle detaljer blir gjennomgått i planleggings- og innkjøpsfasen.

Allerede i planleggingsfasen er de første leveringsplanene utarbeidet. Da disse er dynamiske, tilpasses de til de faktiske behovene på byggeplassen under leverings- og installasjonsfasen.

LEVERING OG INSTALLASJON AV BADEROMSKABINER- JUST IN TIME

Leveransen av baderomskabiner skjer i henhold til «just in time» -prinsippet. Kabinene skal kunne løftes direkte fra lastebilen og inn i bygningen.

Se profilvideo