Sertifiseringer og godkjennelser

Vi går ikke på kompromiss med badekabinene våre hos Badelement. Vi har et ønske om kontinuerlig å ligge i front med løsninger som løfter kvaliteten og skåner miljøet – det er en del av pakka når man har perfeksjon som standard.

Derfor overholder materialene Badelement bruker i badekabinene kravene i følgende sertifiseringer:

 

BREEAM

BREEAM er en internasjonal sertifiseringsordning for miljøriktige bygg – den første i sitt slag. Badekabiner fra Badelement overholder kravene til BREEAM-sertifiserte bygg, herunder BREEAM-NOR, som er den norske utgaven av den internasjonale sertifiseringen.

 

SINTEF

Badekabinene våre er SINTEF-godkjente og overholder med det de norske standardene for kvalitet, verdier og miljø.

 

RISE

Badelement er i prosess med å bli godkjent av The research institute of Sweden, og vi forventer å ha en RISE-sertifisering på plass sommeren 2021. Med denne sertifiseringen kan vi inngå i bærekraftige bygg i Sverige og leve opp til kravene fra Säker Vatten og andre miljø- og kvalitetssikrende organisasjoner.

 

EL INSTALLASJONER

Regler for elektro i våtrom. Alle kabiner blir produsert iht NEK 400- Norsk Elektroteknisk Komite.

 

VANN OG AVLØP

Vann- og dreneringsanleggene utføres i henhold til gjeldende forskrifter, samt med VA-godkjent / CE-godkjent materiale, der det er nødvendig.

 

 

Se profilvideo