Badekabiner til bærekraftige bygg

BÆREKRAFTIG KONSTRUKSJON SOM STANDARD
Allerede i 2017 la vi om produksjonen hos Badelement til kun å produsere bærekraftige badekabiner
– uten å heve prisen.

 

LANGT UNDER 12 KG CO2 PER KVADRATMETER
Vi har også – mer enn ett år frem i tid – dokumentert at våre badekabiner overholder 2023-kravene
for konstruksjon på maks 12 kg. CO2-ekv. pr. m2 pr. år.
Faktisk holder vi oss godt under grensen.

Les om livssyklusanalyse her.

SERTIFISERINGER OG GODKJENNinger

Badelement benytter materialer i badekabinene som oppfyller kravene til følgende sertifiseringer:

BREEAM (20668)
BREEAM
er en internasjonal sertifiseringsordning for miljøriktige bygg – den første i sitt slag. Badekabiner fra Badelement overholder kravene til BREEAM-sertifiserte bygg, herunder BREEAM-NOR, som er den norske utgaven av den internasjonale sertifiseringen.

SINTEF
Våre badekabiner i betong har teknisk godkjenning fra SINTEF og overholder med det de norske standardene for kvalitet, verdier og miljø.

DGNB
DGNB-sertifisert bygg oppfyller de europeiske standardene for miljø, økonomi og sosiale forhold. Badelement badekabiner kan inngå i et DGNB-sertifisert bygg.

RISE
Badelement er i prosess med å bli godkjent av The research institute of Sweden. Med denne sertifiseringen kan vi inngå i bærekraftige bygg i Sverige og leve opp til kravene fra Säker Vatten og andre miljø- og kvalitetssikrende organisasjoner.

Les også om Green Elements her