baderomskabiner til bæredyktig bygg

 

Bæredyktighet som standard

Allerede i 2017 la Badelement om vår produksjon, så vi utelukkende produserer baderomskabiner, som kan inngå i bæredyktig bygg – uten å påvirke prisen. Våre baderomskabiner er registrert i databasen for byggevarer, som kan inkluderes i Svanemerkedekonstruksjoner.

Baderomskabiner fra Badelement kan derfor – som standard – inngå i bæredyktig bygg. Uansett om det er Svanemerket eller DGNB-sertifiserte. Vi kan også levere til BREEAM-NOR-sertifiserte bygg, som er den norske utgave av den internasjonale sertifisering BREEAM.

 

Skrappe miljøkrav til Svanemerket

Svanemerket ser på helheten og produktets samlede miljøbelastning i hele badekabinens livssyklus. Fra de anvendte råvarer og komponenter i produksjonen, til den daglige bruk og til hvordan baderomskabinene er at bortskaffe, når byggeriet engang rives ned. Der er skrappe krav til hvilke kjemikalier, der inngår i f.eks. maling og fugemasser. Og der stilles også krav til kvalitet og holdbarhet, så baderomskabinene holder i mange år uten reparasjoner og utskiftninger, der ellers ville belaste miljøet.

For å bli opptatt i Nordisk Miljømerking bygge database må man igjennom en omfattende sertifiseringsprosess på Miljømerking Danmark, hvor vi har dokumentert at badekabinen vår oppfyller de fastsatte kravene.

Hos Badelement arbeider vi målrettet med:

  • Bærekraftige materialer og sanitære produkter
  • Ressurseffektivitet
  • Resirkulerbare
  • Energieffektive løsninger gjennom hele livssyklusen

 

 

Se profilvideo