baderomskabiner til bæredyktig bygg

 

Bæredyktighet som standard

Allerede i 2017 la vi om vår produksjon. Badelement produserer kun baderomskabiner som kan inngå i bæredyktig bygg og uten at det påvirker prisen. Våre baderomskabiner er registrert i databasen for byggevarer som kan inkluderes i svanemerkede konstruksjoner.

Baderomskabiner fra Badelement kan derfor – som standard – inngå i bæredyktig bygg; Svanemerket eller DGNB-sertifiserte. Vi kan også levere til BREEAM-NOR-sertifiserte bygg, som er den norske utgave av den internasjonale sertifisering BREEAM.

 

Strenge miljøkrav til Svanemerket

Svanemerket ser på helheten og produktets samlede miljøbelastning i hele badekabinens livssyklus. Fra de råvarer og komponenter benyttet i produksjonen, i daglig bruk og til hvordan baderomskabinene destruert, når byggeriet engang rives. Der er strengekrav til hvilke kjemikalier som inngår i f.eks. maling og fugemasser. Detr stilles også krav til kvalitet og holdbarhet for at baderomskabinene holder i mange år uten reparasjoner og utskiftninger som ellers ville belaste miljøet.

For å bli opptatt i Nordisk Miljømerking produktdatabase må man gjennom en omfattende sertifiseringsprosess hvor vi har dokumentert at badekabinen vår oppfyller de fastsatte kravene.

I Badelement arbeider vi målrettet med:

  • Bærekraftige materialer og sanitær produkter
  • Ressurseffektivitet
  • Resirkulerbarehet
  • Energieffektive løsninger gjennom hele livssyklusen

 

 

Se profilvideo