Prefabrikerte baderomskabiner i bæreKraftige bygg

Det er mulig å utnytte fordelene ved prefabrikkere baderomskabiner når du vil bygge bærekraftig eller BREEAM sertifiserte bygg. Faktisk er det allerede flere nordiske miljømerkede bygninger, hvor prefabrikkerte baderomskabiner fra Badelementer er en del av løsningen – for eksempel: De svanemerkede prosjektene The Hill og Vibekevej i Hillerød, Strandtorvet på Amager og i Irmabyen. Badelement produserer og leverer i dag utelukkende kabiner som kan inngå i bærekraftig og BREEAM-sertifisert konstruksjon. Det er vår standard fremover, uten at dette går utover kostnadene.

Serieprodusert manuelt håndverk

Prefabrikkerte baderomskabiner er utviklet i henhold til forhåndsdefinerte spesifikasjoner og produseres som manuelt håndverk på fabrikken. De ferdige baderomskabinene leveres på byggeplassen til avtalt tid, hvor de løftes på plass i bygningen – direkte fra lastebil. Det minimerer avfall, personell på byggeplass, korter ned byggeprosess og samtidig er det mulig å kontinuerlig optimalisere med de nyeste innovasjonene på markedet, slik at vi f.eks. leverer produkter som inngår i miljøsertifiserte bygg

One stop shopping av baderom

Når et byggeprosjekts baderom er prefabrikkert som en samlet leveranse av baderomskabiner er det et overskuelig element, når det handler om at å leve opp til forskjellige målenheter for ressursforbruk og energi. Det gjør det lettere å ha en oversikt, hvis byggeriet skal være miljø- eller bæredyktig sertifisert. Så vel som i produksjonen som i funksjon. Det er one stop shopping: én leverandør, som styrer og kontrollerer med ansvar for armaturer, sanitet, el, flisearbeide m.m. én leverandør, mer oversiktlig.

Optimalisert økonomi

Prefabrikkerte baderomskabiner sikrer en høy standard til en rimeligere pris, noe som er optimal for å tilfredsstille de økonomiske og komfort kvaliteter som også inngår i det Nordiske bærekraftig konseptet BREEAM/DGNB. Serieproduksjon er billigere fordi prosessen er optimalisert. Til gjengjeld så er det ingen andre produktemballasjer eller lignende som blir liggende igjen på byggeplassen.

Bærekraft og miljøhensyn handler i høy grad om hele byggets levetid. Fra prosjektering og oppføring til funksjon og energiforbruk til nedriving og gjenvinning. Derfor er det også viktig at bærekraft og miljø planlagt fra starten av prosjektet.

Bygg bæredyktig med omtanke

Du kan finne ut mer om Badelements prefabrikkerte badromskabiner – også for bærekraftig, BREEAM og DGNB-sertifisert konstruksjon her eller kontakt oss for å høre mer.