BADELEMENT – I FORKANT AV FREMTIDENS GRØNNE KRAV

I overkant av 5,6 kg CO2-ekv. pr. m2 pr. år

Det er tallet for en serie badekabiner som Badelement har levert til Green Hills-prosjektet i Solrød. Det er bad med utvendig mål på 5,54 m2, i en leilighet på ca. 50 m2.

 

Vi jobber for å forbedre CO2-avtrykket

I Badelement jobber vi kontinuerlig med å redusere CO2-avtrykket til våre bad. Derfor

Vi har blant annet fått utarbeidet en LCA-rapport (LCA: Life Cyclus Assessment/ livsløpsvurdering). Det er i første omgang snakk om en badekabin i betong i en mindre leilighet, hvor LCA-fasene A1-A3, B4, B5, C3 og C4 inngår.

Badets totale CO2 avtrykk er beregnet til 1556 kg CO2 totalt for en periode på 50 år. Omregnet gir det 31,1 kg CO2-ekv. pr. år (eller 5,6 kg CO2-ekv. per m2 per år, hvis man ser på badet isolert).

 

Badelements CO2 beregning

 

Vi har god margin opp til lovkravet

Fra 2023 vil det i byggesaksforskriften være krav om CO2-grense. Krave som er satt til 12 kg CO2-ekv. pr. m2 pr. år vil i første omgang kun gjelde nybygg på over 1000 m2. For andre typer konstruksjoner må LCA-analysen ganske enkelt utføres. Kravene planlegges skjerpet i årene 2025, 2027 og 2029.

Badekabiner fra Badelement har innvirkning på dette regnestykket. Beregningen sikrer at bygningene ikke overstiger kravet til 12 kg CO2-ekv. pr. m2 pr. år. Derfor undersøker Badelement nå hvordan prosesser, materialer, transport mv. kan optimaliseres, slik at totale CO2-utslipp kan reduseres.

 

Vi optimaliserer kontinuerlig våre badekabiner

Vi jobber hardt for kontinuerlig å optimalisere produktene våre slik at vi kan presentere enda flere i fremtiden lavere CO2 fotavtrykk, også før den lovlige grensen for CO2-avtrykk senkes fra 2025.

 

Les mer her om Badelements visjon for bærekraft

 

Environmental Product Declarations (EPD/ miljødeklarasjon )

Beregningen i LCA-rapporten er basert på flere generiske og industri-EPD’er. Produktspesifikke EPD’er forventes å gi et lavere resultat og gjøre det mulig å erstatte spesifikke produkter med lignende, som har lavere EPD. Vi er i gang med å utarbeide analyser av badekabinene for å optimalisere deres EPD.

 

LCA-rapporten er udarbejdet i 2021 af Frandsen & Søndergaard Rådgivende Ingeniørfirma.