Bærekraftsvisjon og verdensmål

Badelement vil alltid være blant bransjelederne – også når det gjelder ressurseffektivitet, resirkulering, bærekraftige materialer og energieffektivitet gjennom hele livssyklusen til produktene. 

Vi har i flere år jobbet med bærekraft og Badelement er den første produsenten som får sine prefabrikkerte bad inkludert i databasen for byggevarer som kan inngå i en svanemerket konstruksjon.

Våre badekabiner er også en del av DGNB-sertifisert konstruksjon på høyeste nivå. Vi lever opp til kravene til både produkter og dokumentasjon.

Vi kan allerede nå dokumentere at våre bad oppfyller kravene til byggs CO2-fotavtrykk i 2023. Vi jobber aktivt med utgangspunkt i FNs Verdensmål for å møte de mål og krav som vi forventer kommer i fremtiden, slik at våre bad kan fortsette å inngå i bærekraftige bygg.

 

 

FN’s Verdensmål

Av FNs verdensmål har vi størst fokus på er 6, 7 og 9. De fokuserer på bærekraft i forhold til vann, energi og innovasjon. Innenfor disse områdene vil vi være best.

 

6 – RENT VANN OG GODE SANITÆRFORHOLD

Vi må ta vare på grunnvannet vårt og bruke det klokt. I Badelement har vi et klart mål om å ta vare på våre felles ressurser.

Dette gjør vi blant annet

  • Ved å konsekvent velge vannbesparende løsninger i våre bad
  • Ved å inngå strategisk samarbeid med leverandører som har et bærekraftig produktspekter og lever opp til våre høye standarder og byggebransjens miljøkrav.

Kontakt oss for å høre mer

 

7 – BÆREKRAFTIG ENERGI

Det er ingen hemmelighet at byggebransjen er utfordret når det gjelder å minimere klimaavtrykket. Derfor jobber vi målrettet for å gjøre vår produksjon mer energieffektiv og å velge materialer som produseres med tanke på energibærekraft.

Dette gjør vi blant annet

  • Målrettet mot å optimalisere våre badekabiner.
  • Godt planlagt drift av våre fabrikker og anlegg, tatt i betraktning den innebygde energien og livssyklusen til de valgte løsningene.
  • Å utarbeide uavhengige livssyklusanalyser i henhold til kravene til den frivillige bærekraftsklassen for bygg.

Kontakt oss for å høre mer

 

9 – INDUSTRI, INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR

Vi skal ikke bare leve opp til grønne minimumskrav. Vi ønsker å være i forkant og være fremsynte og innovative, fordi vi tror at et større fokus på bærekraft er veien videre. Vi har beregninger og dokumentasjon i orden, så det er åpenhet mot våre kunder, samarbeidspartnere og brukere. Det betyr blant annet at vi kan presentere CO2-regnskap og livsløpsanalyser for våre kunder.

Dette gjør vi blant annet ved

  • Å samle og effektivisere byggeprosessen slik at vi kontrollerer materialforbruket og minimerer restprodukter og avfall.
  • Å reorientere vår transportstrategi og redusere unødvendig transport av materialer.

Kontakt oss for å høre mer