Grønne baderom gir store besparelser for Alsik Hotel


I Sønderborg ligger Alsik Hotel som har mål om å bli CO2-nøytralt innen 2029 sammen med resten av byen. Et mål som Badelement A/S i samarbeid med GROHE A/S har vært med på å realisere ved  å levere 190 komplette grønne bad som alle matcher kravspesifikasjonene for å bli CO2-nøytral.

 

 

En CO2-nøytral ambisjon

Alsik Hotel er i dag 76% CO2-nøytralt, noe som blant annet skyldes at det er innført bæredyktighet og energioptimering i hele bygget. For eksempel har hotellet 380 m2 solceller på taket som produserer 35% av energien og varmeforsyningen består av 100% grønn fjernvarme.

Hotellets største dedikasjon til bæredyktighet og grønn energi matcher de grønne ambisjonene hos både Badelement og i samarbeidet med GROHE. Siden 2017 har Badelement gått foran sammen med Team Badelement ved utelukkende å produsere bæredyktige badekabiner – uten at øke prisen.

Hos Badelement har vi forlengst innsett nødvendigheten av en bæredyktig utvikling kombinert med et sterkt fokus på en kostandseffektiv produksjon. Det er årsaken til, at vi i samarbeid med GROHE kan gå foran og levere 190 bæredyktige badekabiner til Alsik Hotel,” sier Henning Jørgensen, direktør hos Badelement.

Det sterke fokus på bæredyktighet og grønne løsninger på Alsik Hotel har allerede nå skapt betydelige besparelser på vann, energi og omkostninger, sammenlignet med det tradisjonelle valg av sanitær produkter.

 

En vannbesparelse på over 2,6 millioner liter årlig

De grønne badekabinene er med på å sikre Alsik Hotel en årlig vannbesparelse på 2,6 millioner liter -hvert år i hele hotellets levetid. Det er en samlet årlig besparelse på ca. 150.000, – kr. eks. mva. Senior Projekt Sales Manager, Henning Lien, fra GROHE forteller at det er viktig for GROHE at deres produkter lever opp til de nyeste miljøkravene og at utstyret kan leve videre i fremtiden.

Vi tenker altid grønt som prosjekt-partner og det er ikke bare snakk, men også handling. Vi er forkjempere for de grønne valg og vi leverer i spesifikasjon og støtte til Badelement en verdibaseret løsning av meget høy kvalitet

Med de grønne badekabiner er Badelement i samarbeidet med GROHE i forkant med lovgivningen og på linje med utviklingen i den danske byggebransjen og de stadigt skjerpede krav til bæredyktighet i offentligt og privat anbudsunderlag. Dette har blant annet skjedd på Alsik Hotel hvor de to partnere har leveret 190 komplette bad som alle matcher offentlig kravspesifikasjoner om å bli CO2-nøytrale.

 

Bæredyktighed og komfort

Når Badelement leverer skreddersyede og prefabrikkerte badekabiner til grønne bygg går bæredyktighet og komfort hånd i hånd. Badene er utstyret med sanitær løsninger fra GROHE som kan gi store ressursbesparelser. Med GROHEs cisterner installeret i Badelements badekabiner har man en vanngjennomstrømning på 4,5 liter pr. skylling og hvor en vanlig cisterne til sammenligning bruker 12 liter vann.

Dusjene er tradisjonelt de store ressursforbrukerne på et hotell. GROHEs dusjer reduserer vannforbruket med 25% med en vanngjennomstrømning på 9 liter i minuttet. Det betyr at man på Alsik Hotel ikke spiller unødvendig med ressursene.

Vi kan spesifisere dusjløsninger med lavere vannforbruk, men på et flott hotell som dette skal man også ta hensyn til komfort. Det er et balansepunkt som vi hele tiden jobber med ved å være de ledende på området og stadig være sikker på at komforten ivaretas. På Alsik Hotel har vi i samarbeid med Badelement fokusert på en fremtidsrettet løsning,” sier Henning Lien fra GROHE.

Fakta om prosjektet:

Alsik Hotel, Sønderborg

Arkitekt: Henning Larsen Architects A/S
Bygherre: Bitten & Mads Clausens Fond, Danfoss
Entreprenør: A. Enggaard A/S
Antall: 190 badekabiner

 

bilder fra prosjektet

Hotellets 190 grønne bad fra Badelement A / S er produsert  av kvalitetsmaterialer og utstyret med energi- og vannbesparende sanitære løsninger fra GROHE A/S.

Se profilvideo